Chuyên sản xuất và cung cấp nội thất văn phòng và các loại phụ kiện, vật tư ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi

NỘI THẤT VĂN PHÒNG

- 5% Bàn làm việc hiện đại - HD.12140
- 5% Mới Ghế gỗ cong chân inox - HD.1110
- 5% Mới Ghế gỗ cong chân inox - HD.1111
- 9% Mới Ghế xoay lưng lưới thấp - HD.1123
- 8% Mới Ghế xoay lưng da thấp - HD.1121

Ghế xoay lưng da thấp - HD.1121

1,150,000đ 1,250,000
- 5% Mới Ghế xoay văn phòng - HD.

Ghế xoay văn phòng - HD.

620,000đ 650,000
- 19% Mới Ghế xoay lưng da cao - HD.1131

Ghế xoay lưng da cao - HD.1131

1,250,000đ 1,550,000
- 8% Mới Ghế xoay lưng lưới cao - HD.1141