Chuyên sản xuất và cung cấp nội thất văn phòng và các loại phụ kiện, vật tư ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi

Phụ kiện trang trí

- 12% Mới Đá dạ quang (đá phát sáng)